Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Energia Innowacji – konkurs grupy PGE

100 000 złotych mogą otrzymać łącznie zwycięzcy konkursu „Energia Innowacji” organizowanego przez Fundację PGE – Energia z Serca

W konkursie mogą wziąć udział młodzi naukowcy – doktoranci i osoby posiadające tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada na stronie internetowej Fundacji PGE – Energia z Serca.

Innowacyjne projekty mogą dotyczyć różnych obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGE:

  • wydobycia, 
  • wytwarzania, 
  • energetyki odnawialnej, 
  • energetyki jądrowej, 
  • dystrybucji energii elektrycznej, 
  • sprzedaży.

Partnerem strategicznym konkursu jest PGE Polska Grupa Energetyczna, największa pod względem produkcji i mocy zainstalowanej, pionowo zintegrowana grupa energetyczna w Polsce. 

Przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości:

  • 1. miejsce 50 tys zł
  • 2. miejsce 30 tys zł
  • 3. miejsce 20 tys zł

Najciekawsze zgłoszenia mogą zostać wdrożone w ramach Grupy PGE.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -