Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków do programu ERA-NET Bioenergy

12 października 2015 r. otwarto nabór wniosków w 10. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy

Termin naboru:
Do 22 stycznia 2016 r. godz. 13:00 CET (zakończenie naboru wniosków wstępnych)

Zakres tematyczny wniosków:
The aim of the call is to fund innovative, collaborative pan-European, R&D&I projects on novel bioenergy concepts.
Proposals may focus on different bioenergy value chains or energy uses (heating/cooling, electricity, transport biofuels), but in all cases, the question of economic, environmental and social sustainability of the concept/value chain must be addressed in the proposal.

Konsorcjum powinno się składać z partnerów pochodzących z min. 2 z następujących krajów: Austria, Holandia, Polska, Szwajcaria, Szwecja.

UWAGA: aby wniosek z udziałem podmiotów z Polski był uprawniony do finansowania, konsorcjum projektowe powinno zawierać min. 1 przedsiębiorstwo z Polski.

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency) na adres: Mr. Matté Brijder, matte.brijder@rvo.nl

Szczegółowe informacje na stronie NCBiR http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,3639,era-net-bioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-10-konkursie.html

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -