Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Międzynarodowy Dzień Informacyjny oraz spotkania “BioHorizon International Brokerage Event”

W dniach 25-26 listopada 2015 r. w Brukseli odbędzie się Międzynarodowy Dzień Informacyjny oraz spotkania brokerskie “BioHorizon International Brokerage Event” w obszarze “Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.

Bardzo ważnym elementem tego wydarzenia są spotkania brokerskie BioHorizon International Brokerage Event w Brukseli (26 listopada), które dają szansę na nawiązanie nowej współpracy i znalezienie partnerów do konsorcjum w celu wspólnego aplikowania o projekty Horyzont 2020.

Rejestracja na spotkanie możliwa jest na stronie: https://www.b2match.eu/foodbrokerage2015

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -