Konferencje

IX Konferencja dla Nauczycieli Szkół Średnich Rolniczych

W dniach 26-27 listopada 2015r. już po raz dziewiąty na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyła się Konferencja dla Nauczycieli Średnich Szkół Rolniczych zorganizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji oraz Oficynę Wydawniczą OIKOS wydawcę miesięcznika AGROmechanika oraz  kwartalnika Bez Pługa

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były

  • Trendy w rozwoju i zastosowaniu ciągników rolniczych. Nowości na rynku.
  • Uprawa bezpłużna – nowy trend na polach.

Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, również tegoroczna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. W Konferencji uczestniczyło ponad  100 osób z całego kraju – nauczyciele szkół średnich, szerokie grono studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji. Słuchacze mieli okazję zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w prezentowanych działach techniki rolniczej.

W organizację konferencji włączyły się takie firmy jak New Holland, Class, Same Deutz-Fahr. Przedstawiciele wymienionych firm, podczas swoich wykładów, podzielili się z uczestnikami spotkania wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w technice i maszynach zgodnych z tematyką Konferencji, a w szczególności zaprezentowali najważniejsze aspekty, które wyróżniają ich produkty na rynku.

Zebranych przywitał Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW. W swoim wystąpieniu przedstawił kierunki rozwoju Wydziału oraz plany dotyczące uruchomienia nowego kierunku studiów pod nazwą Inżynieria Systemów Biotechnicznych.

Pierwsza część Konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące nowych trendów na polach w uprawie bezpłużnej. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Zbigniew Żebrowski. Kolejne wykłady wygłosili Grzegorz Czerwiak – “Prezentacja nowych rozwiązań firmy Kubota“,  Hubert Seliwiak – “Prezentacja PIGMiUR“, Jarosław Figurski – “Prezentacja nowych rozwiązań formy Class“, Sebastian Karasiewicz – “Prezentacja nowych rozwiązań firmy Valtra“, Jerzy Koronczok – “Mobilna dokumentacja polowa – twoje gospodarstwo w chmurze. 365FarmNet.com

Druga część konferencji dotyczyła trendów w rozwoju kombajnów zbożowych. Wykład wprowadzający  przedstawił Wiesław Gryn. Kolejne referaty wygłosili Marcin Piecha – “Prezentacja nowych rozwiązań formy Kockerling“, Dariusz Fedyniak – “Prezentacja nowych rozwiązań formy Vaderstad“, Jerzy Koronczok – “Na ruszcie: zbiór i grillowanie informacji rolniczych zebranych za pomocą bezzałogowych obiektów latających UAV“, Artur Szymczak – “Prezentacja nowych rozwiązań formy Kuhn“.

Spotkanie prowadził dr hab. inż. Jarosław Chlebowski.

 


 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -