Okiem studenta

Doktorantka WIP Joanna Aleksiejuk uczestnikiem kursu szkoleniowego „regular soft-skills course” na University of Alberta w Kanadzie

Mgr inż. Joanna Aleksiejuk wzięła udział w intensywnym kursie szkoleniowym w ramach projektu pt. „Organizacja i przeprowadzenie dwutygodniowych kursów wyjazdowych dla 500 doktorantów i młodych naukowców z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką pn. “Transformation.doc”.

Kurs został zrealizowany w ramach systemowego projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” i sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Szkolenie odbyło się na University of Alberta, School of Business w Edmonton w Kanadzie w terminie od 11 do 24 października b.r. Uczestniczyło w nim 20 doktorantów i młodych naukowców z całej Polski, reprezentujących różne dziedziny naukowe tj.: nauki ekonomiczne, techniczne, chemiczne, biologiczne, medyczne, rolnicze, a także humanistyczne.

W programie z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności miękkich znalazły się bloki tematyczne dotyczące:

 • innowacji i biznesu,
 • budowania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości,
 • strategii dla innowatorów,
 • komunikacji międzykulturowej,
 • kreatywnego rozwoju i myślenia projektowego,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • kompetencji intelektualnych i interpersonalnych,
 • pracy w grupach interdyscyplinarnych i realizacji projektów interdyscyplinarnych,
 • przywództwa,
 • współpracy i zarządzania projektem badawczym,
 • strategii planowania kariery absolwenta i percepcji.

W trakcie kursu uczestnicy byli zobowiązani do wykonania końcowego projektu grupowego, a także cząstkowych indywidulanych i grupowych projektów. Ponadto mieli możliwość wymiany doświadczeń i poglądów z młodymi przedsiębiorcami działającymi na kanadyjskim i północnoamerykańskim rynku.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -