Ogłoszenia dla pracowników

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b

W dniach 5 i 6 listopada 2015 w siedzibie Research Executive Agency (REA) w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu TESSe2bThermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources”.

Koordynatorem konsorcjum złożonego z 10 członków jest Instituto Politécnico de Setubal w Portugalii. Na spotkaniu SGGW reprezentowali pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji dr inż. Tomasz Bakoń – członek Steering Committee odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b w SGGW oraz dr hab. inż. Paweł Obstawski – członek Project Specific Committee for Business-economics & Marketing.

Projekt TESSe2b jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 i jest refundowany w 100 % ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 1.10.2015 do 1.10.2019, jego budżet wynosi 4 311 700 €, z czego na zadania realizowane w SGGW przewidziano 425 375 €.

Celem projektu TESSe2b jest opracowanie i walidacja w trzech prototypowych instalacjach wysokowydajnego systemu zarządzającego przepływem i wykorzystaniem ciepła w budynku z zastosowaniem magazynowania energii w materiałach wykorzystujących przemiany fazowe (PCM) oraz kolektory słoneczne i pompy ciepła do pozyskiwania energii do ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Innowacje w projekcie TESSe2b:

– wykorzystanie nanotechnologii do poprawy efektywności energetycznej materiałów PCM,

– wykorzystanie materiałów PCM do zwiększenia wydajności odwiertów geotermalnych,

– modułowa budowa zbiorników magazynujących ciepło i chłód,

– zaawansowany inteligentny system sterowania przepływem ciepła oraz ogrzewaniem i chłodzeniem budynku (część przewidziana do realizacji głównie przez Ruhr-Universität Bochum w Niemczech oraz SGGW).

Link do informacji o projekcie: http://cordis.europa.eu/project/rcn/198369_en.html

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -