Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków do programu BONUS-185

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu BONUS-185

Zakres konkursu:

 • Theme 1.3: Food web structure and dynamics,
 • Theme 1.4: Multilevel impacts of hazardous substances,
 • Theme 2.4: Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea,
 • Theme 3.5: Sustainable aquaculture in the Baltic Sea,
 • Theme 4.2: Linking ecosystem goods and services to human lifestyles and well-being,
 • Theme 4.3: Maritime spatial planning from local to Baltic Sea region scale,
 • Theme 5.1 Developing and improving scientific basis for integrated monitoring programmes for continuous assessment of ecological status and human pressures,

W poniższych tematach wymagany jest minimum 25% udział przedsiębiorstw we wnioskowanym dofinansowaniu projektu:

 • Theme 2.4: Eco-technological approaches to achieve good ecological status in the Baltic Sea,
 • Theme 3.5: Sustainable aquaculture in the Baltic Sea,
 • Theme 5.2 Developing and testing innovative in situ, remote sensing and laboratory techniques,
 • Theme 5.3 User-driven new information and communication services for marine environment, safety and security in the Baltic Sea.

Konsorcjum:

Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska).

Data rejestracji wniosków:  do 9.02.2016 r.

Więcej informacji: http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus—185/aktualnosci/art,3685,otwarcie-konkursu-the-blue-baltic-w-ramach-programu-bonus-185.html

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -