Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków do programu ERANet-LAC

Uruchomiony został wniosków w ramach konkursu ERANet-LAC (partnerstwo z krajami Am. Łacińskiej)

ERANet-LAC jest siecią współpracy Unii Europejskiej (UE) i Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) w zakresie innowacji i działalności badawczej. Projekt ERANet-LAC ma na celu wzmocnienie partnerstwa między regionami w dziedzinie nauki, technologii i innowacji poprzez planowanie i wdrażanie wspólnych działań oraz stworzenie trwałych ram przyszłej współpracy.

Celem międzynarodowych konkursów w ramach ERANet-LAC jest rozpoczęcie nowej, trwałej i wielostronnej współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Obszar tematyczny konkursu:

Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach tematycznych:

  • Waste management, recycling and urban mining
  • Biorefinery – Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high added value bioproducts
  • Biorefinery – Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high value bio-based products
  • Solar thermal energy – Energy storage technologies
  • Cancer – Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients
  • Infectious diseases – Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being

Konsorcjum:

Każde konsorcjum przedstawiające wniosek aplikacyjny musi składać się z co najmniej czterech spełniających wymogi kwalifikowalności partnerów z czterech różnych krajów, w tym co najmniej dwa kraje Unii Europejskiej (UE) i dwa ze Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC).

Naboru wniosków: do 10 marca 2016 r.

Więcej informacji: http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-lac/aktualnosci/art,3716,planowane-otwarcie-naboru-wnioskow-w-ii-konkursie-eranet-lac.html

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -