Konferencje

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową FORMEC 2016

Zapraszamy do udziału w 49 Międzynarodowej Konferencji Naukowej FORMEC 2016 dotyczącej mechanizacji leśnictwa.

From Theory to Practice: Challenges for Forest Engineering
49th International Symposium on Forestry Mechanization
September 4 – 7, 2016 in Warsaw (Poland)
Warsaw University of Life Sciences – SGGW

The main topic of FORMEC symposium highlights the challenges faced by various players in the forest engineering sector and is concentrated on the issues connected with forest harvesting systems, forest road network planning and construction, wood transportation, environmental effects of forest operations, utilization of forest biomass for energy, and forest work sciences.

Organizatorem Konferencji jest Katedra Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego oraz Zakład Mechanizacji Leśnictwa Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Abstrakty w formie elektronicznej należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2016r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Linki

Kontakt:
Department of Forest Utilization
Nowoursynowska 159
02-776 Warsaw, Poland
Phone: +48225938121
formec2016@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -