Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Możliwość ubiegania się o środki z budżetu nauki

Istnieje możliwość ubiegania się o środki z budżetu nauki m.in.na wniesienie wkładu krajowego, który umożliwi udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu.

Dofinansowanie dotyczy projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW).

Nowe regulacje pozwalają także na ubieganie się o środki z budżetu nauki na:

  • wniesienie wkładu krajowego, który umożliwi udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu;
  • wykorzystanie zagranicznej infrastruktury badawczej;
  • opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, które wynikają z zawartych umów międzynarodowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/mnisw-przeznaczy-wiecej-pieniedzy-na-miedzynarodowe-projekty.html

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -