Ogłoszenia / Studia wymienne

Egzamin dyplomowy studenta z Ukrainy w ramach porozumienia o podwójnym dyplomie

18 grudnia 2015r. w Kijowie w Instytucie Energetyki i Automatyki National University of Life & Environmental Sciences of Ukraine (NUBiP) odbył się kolejny egzamin dyplomowy magisterski  na kierunku technologie energii odnawialnej w ramach programu double degree.

Stanisław Horbaczewski, student studiów II stopnia kierunku technologie energii odnawialnej uczestnicząc w programie double degree, po pomyślnym zakończeniu studiów magisterskich realizowanych na obu wydziałach, pozytywnej ocenie pracy dyplomowej,  zdał egzamin magisterski przed międzynarodową komisją w składzie:

  • Dr hab. Tomasz Nurek – przewodniczący komisji, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW,
  • Prof. Володимир Вікторович Козирський – opiekun pracy, dyrektor Instytutu Energetyki i Automatyki (NUBiP),
  • Prof. Andrzej Chochowski – opiekun pracy, Zakład Gospodarki Energetycznej SGGW,
  • Doc. Володимир Михайлович Решетюк – recenzent, Katedra Automatyki i Robotyki (NUBiP),
  • Dr hab. Paweł Obstawski – recenzent, Zakład Gospodarki Energetycznej SGGW,
  • Prof. Валерій Степанович Федорейко kierownik Katedry Maszynoznawstwa i Inżynierii Komputerowej Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu,
  • Лілія Володимирівна Мартинюк – sekretarz komisji.

Cieszymy się, że kolejny student z Ukrainy ukończył studia i przystąpił do egzaminu dyplomowego w ramach podpisanej umowy między Wydziałem Energetyki i Automatyki National University of Life & Environmental Sciences of Ukraine w Kijowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji  o wspólnym prowadzeniu studiów II stopnia (i tzw. „podwójnym” dyplomie).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -