Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków w ramach 21-go konkursu CORNET (COllective Research NETworking)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór do 21. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking)

Cel programu:
Promowanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Badania przeprowadzane na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP), inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego, obejmujące głównie prace rozwojowe.

Zasady udziału polskich podmiotów:
Wnioskodawcą może być zrzeszenie branżowe grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Polski. W międzynarodowym projekcie bierze również udział jednostka naukowa.

Finansowanie:

  • do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową
  • do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie.

NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Nabór wniosków:

  • Wniosek międzynarodowy składany przez lidera międzynarodowego konsorcjum do 30 marca 2016 r. do godz. 12.00
  • Wniosek krajowy w wersji elektronicznej termin upływa 30 marca 2016 r. oraz w wersji papierowej do 13 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3848,21-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -