Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków do programu ERA-Net SusAn

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu ERA-NET SusAn dotyczącego zrównoważonej produkcji zwierzęcej

Zakres programu:

  • Research Area 1: Improve the productivity, resilience and competitiveness of European Animal Production
  • Research Area 2: Improve and manage resource use to reduce waste and enhance the environmental sustainability of European Animal Production
  • Research Area 3: Improve on-farm practices to enhance consumer acceptability and address societal challenges associated with animal welfare, product quality and safety, biodiversity and provision of ecosystem services.

Consortia should submit cross-cutting research proposals which address all three areas, and build on the sustainability triangle of economic competitiveness, social acceptability and environmental protection.

Konsorcjum:
3 – 8 partnerów z min. 3 krajów spośród następujących: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Deadline to: 29.03.2016 r.

Więcej informacji na stronie NCBIR http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-net-susan/aktualnosci/art,3907,era-net-susan-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html oraz na stronie programu https://www.submission-era-susan.eu/call1

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -