Jubileusze i nagrody / Ogłoszenia

Spotkanie z laureatami konkursu Agroprzedsiębiorca RP

Spotkanie z wybitnymi praktykami z obszaru mechanizacji rolnictwa – laureatami ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP.

20 stycznia br. w godz. 11.00-12.40 – w ramach V Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu” – na naszym Wydziale w Sali Rady Wydziału (bud. 21, s. 103/104) odbędzie się spotkanie z wybitnymi praktykami z obszaru mechanizacji rolnictwa – laureatami ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP.

Moderatorem spotkania będzie prof. Czesław Waszkiewicz.

Naszymi gośćmi będą:

Bogdan Denarski, twórca i właściciel Fabryki Maszyn Rolniczych AGRO-FACTORY w Lubieniu, laureat konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015 (www.agro-factory.pl)

Janusz Gruszczewski, twórca i właściciel Zakładu Metalowego AGROMASZ w Mrągowie, laureat konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015 (www.agromasz.com.pl)

prof. Tadeusz Pawłowski, dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, laureat konkursu Wybitny Promotor Agrobiznesu RP 2015

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -