Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Przetargi na projekty badawcze w ramach EPSON 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON informuje, że w ramach programu ESPON 2020 ogłoszono pierwsze przetargi na projekty badawcze

Projekty:

  • The Geography of New Employment Dynamics in Europe http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/Employment.html – budżet 400 000 EUR, czas na składanie ofert do 9 lutego 2016, godz. 10.00
  • The World in Europe, global FDI flows towards Europe http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/WorldinEurope.html – budżet 700 000 EUR, czas na składanie ofert do 9 lutego 2016, godz. 12.00
  • Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities (budżet 500 000 EUR, czas na składanie ofert do 9 lutego 2016, godz. 14.00)
  • Territories and low-carbon economy http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/low-carbon_economy.html (budżet 700 000 EUR, czas na składanie ofert do 9 lutego 2016, godz. 16.00)
  • Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of general interest http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/InnerPeripheries.html (budżet 800 000 EUR, czas na składanie ofert ? 10 lutego 2016, godz. 10.00)
  • Possible European Territorial Futures http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/EuropeanTerritorialFutures.html (budżet 500 000 EUR, czas na składanie ofert ? 10 lutego 2016, godz. 12.00)
  • Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe (budżet 900 000 EUR, czas na składanie ofert do 10 lutego 2016, godz. 14.00)

Projekty są realizowane w ramach pierwszego celu szczegółowego programu tj. /Lepsze opracowywanie danych terytorialnych poprzez badania i analizy stosowane/. Wyniki projektów badawczych przyczynią się do dalszego rozwoju bazy wiedzy ESPON oraz opracowywania nowych europejskich danych terytorialnych, które będą pomocne w procesie kształtowania i wdrażania polityk. Umowy w ramach Programu będą zawierane z badaczami i specjalistami o możliwie najwyższych kwalifikacjach w danej dziedzinie tematycznej w Europie.

Wszelkich szczegółowych informacji na temat przetargów, w tym dotyczących specyfikacji zamówienia oraz niezbędnych dokumentów, udziela ESPON EGTC. Pytania (w języku angielskim) należy kierować na adres: tenders@espon.eu. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji Programu, oryginał oferty oraz jego kopia muszą zostać dostarczone w formach papierowych do siedziby ESPON EGTC 4, Rue Erasme L-1468 Luxembourg przed upływem terminu na składanie zgłoszeń.

Ogłoszenia o zamówieniach zostały opublikowane w wersji online w “Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”TED (Tenders Electronic Daily), który poświęcony jest europejskim zamówieniom publicznym oraz na portalu zamówień publicznych Luksemburga (www.marches.public.lu).

Powyższa informacja dostępna jest również na stronie Programu ESPON 2020 (http://www.espon.eu).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -