Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Warsztaty dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020

Zapraszamy na Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020.

Komisja Europejska (KE) wystosowała zaproszenie dla indywidualnych naukowców oraz instytucji w celu stworzenia niezależnej bazy ekspertów, którzy mają wesprzeć KE w jej pracach przy realizacji programów ramowych. Eksperci pomagają Komisji przy: ewaluacji wniosków, monitorowaniu polityki naukowej UE oraz kontrolowaniu realizacji już zaakceptowanych projektów.

Udział Polaków w panelach eksperckich jest nadal niewielki, a to niestety zmniejsza szanse polskich wniosków, dlatego też zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatur na ekspertów KE.

KE kieruje zaproszenie zarówno do naukowców (profesorów, doktorów, doktorantów), jak również do osób, które nie prowadzą badań, ale posiadają doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w jednej lub większej liczbie dziedzin:

  • administracja, zarządzanie i ocena projektów badawczo-rozwojowych,
  • wykorzystywanie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transfer technologii i innowacji,
  • kwestie związane z nauką i społeczeństwem: edukacja, komunikacja, etyka itd.,
  • międzynarodowa współpraca w nauce i technologii,
  • rozwój zasobów ludzkich.

Ogłoszenie o naborze ekspertów: http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/h2020_call-individual_experts_oj_c342_03.pdf

WYMAGANIA:

Należy posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawne ocenianie wniosków i dyskusję z innymi ekspertami.

Korzyści płynące z bycia ekspertem Komisji Europejskiej to:

  • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat pisania wniosków do Komisji Europejskiej poprzez aktywny udział w procesie ewaluacji poprzedzony wyjaśnieniem zasad i kryteriów oceny wniosków,
  • nawiązanie kontaktów międzynarodowych,
  • wynagrodzenie – 450 Euro za dzień pracy oraz zwrot kosztów podróży (przejazd, zakwaterowanie, wysoka dieta pobytowa)

Aplikacje można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts w jednym z oficjalnych języków UE (preferowany język angielski).

Przed warsztatami prosimy o założenie konta na: Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

DATA I MIEJSCE WARSZTATÓW:

Data:  27 stycznia 2016 r., godz. 9:30 – 12:30

Miejsce: ul. Browarna 8/10, sala 21

Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM Programów Badawczych UE przy Biurze Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego

REJESTRACJA NA WARSZTATY:

Wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na stronie internetowej organizatora: http://bob.strony.uw.edu.pl/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -