Konferencje

49-th Symposium on Forest Mechanization, FORMEC 2016

W dniach 4-7 września 2016r. odbyło się 49-te Międzynarodowe Sympozjum FORMEC 2016 “From Theory to Practice: Challenges for Forest Engineering”.

Sympozjum Formec 2016 “From Theory to Practice: Challenges for Forest Engineering” zostało zorganizowane wspólnie przez Katedrę Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego oraz Zakład Mechanizacji Leśnictwa Wydziału Inżynierii Produkcji.

Głównym tematem Sympozjum były wyzwania stojące przed różnymi podmiotami w sektorze inżynierii leśnej koncentrujące się na zagadnieniach związanych z systemami do zrywki drewna, planowaniem sieci dróg leśnych i budownictwa drogowego, transportem drewna, skutkami środowiskowymi operacji leśnych, wykorzystaniem biomasy leśnej w produkcji energii, pracą i naukami leśnymi.

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób z 26 krajów m.in. z Kanady, USA, Japonii, Tajwanu, Iranu, Nigerii oraz z wielu krajów Europy i Azji. Wygłoszonych zostało łącznie 89 referatów z czego 6 w sesji plenarnej i 83 w sesjach tematycznych.

Oprócz sesji plenarnych i tematycznych na terenie Nadleśnictwa Jabłonna odbyła się część terenowa Konferencji, gdzie bezpośrednio w lesie na powierzchniach gospodarczych odbyły się prelekcje, w czasie których uczestnicy mogli zapoznać się z problemami prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce.

Komitet Naukowy Konferencji po zapoznaniu się z przesłanymi wcześniej tekstami wybrał i wyróżnił najlepszy referat, natomiast uczestnicy Konferencji w tajnym głosowaniu wybrali najlepszy poster.

W kategorii Najlepszy Poster nagrodę otrzymał Leo Bont (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL) za referat Development of an Efficient Forest Inventory on Enterprise Level (Small Area Inventory)”

W kategorii Najlepszy Referat nagrodę otrzymał zespół autorów Stefano Grigolato, Omar Mologni, Rafaelle Cavalli, Andrea Proto, Giuseppe Zimbalatti za referat “Propagation of Noise Generated by Light-lift Helicopters in Natural Environments: a Case Study in the Italian Alps”

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -