Rekrutacja

Rekrutacja do II edycji studiów podyplomowych “Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych”

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie rozpoczyna rekrutację kandydatów do II edycji studiów podyplomowych “Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych”

Wydział Inżynierii Produkcji zaprasza na Studia podyplomowe
“Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych”
II edycja, rok akademicki 2016/2017

Tematyka studiów

  • narzędzia i techniki zarządzania jakością,
  • planowanie jakości,
  • audytowanie systemów zarządzania jakością,
  • standaryzacja w leśnictwie FSC PEFC,
  • certyfikacja wyrobów i usług,
  • innowacyjność w leśnictwie,
  • sektor usług leśnych w Polsce i na świecie, i inne.

W ramach studiów można uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia DNVGL: “Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008” – IQA (Internal Quality Auditor)

Termin:
Rekrutacja trwa od marca do końca września 2016r.!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
e-mail: jakoscwlasach@sggw.pl
tel: 0-22 59 34 511; fax: 0-22 59 34 512

Informacje szczegółowe na stronie studiów http://jakoscwlasach.sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -