Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 66

Spis treści:

 • GACH S., LISOWSKI A. The quality and energy efficiency of rototiller operation
 • BULIŃSKI J., NIEMCZYK H., ZOWCZAK U. The impact of plant row spacing on border effect in the case of spring wheat
 • GAWORSKI M., JANIGA K., WILSKI D. Assessment of selection and use of combine harvesters
 • CHLEBOWSKI J., LISOWSKI A., STRUŻYK A., KLONOWSKI J., SYPUŁA M., NOWAKOWSKI T., KOSTYRA K., KAMIŃSKI J., ŚWIĘTOCHOWSKI A., GREEN O., LAURYN D., MARGIELSKI J. Impact of working parameters on loading of a stone rake rotor
 • SYPUŁA M., KLONOWSKI J., NOWAKOWSKI T., LISOWSKI A., CHLEBOWSKI J., STRUŻYK A., ŚWIĘTOCHOWSKI A. The method of determination of the safety zone between the rototiller cover and rotor
 • MIESZKALSKI L. Methodological aspects of development of a 3D model of a broad bean seed huller. Part I. The broad bean seed hulling concept
 • MIESZKALSKI L. Methodological aspects of development of a 3D solid model of a broad bean seed huller. Part II. The 3D solid model of a broad bean seed huller
 • EKIELSKI A., ŻELAZIŃSKI T., JESIONEK A. Changes in the parameters of the transfer function of a twin screw extruder
 • MACIAK A. The impact of initial tension on rapidity of dulling of saw cutting chains during cross-cutting of pine wood
 • MACIAK A. Impact of the feed force on discontinuity of wood cutting with petrol chainsaw
 • GAWORSKI M., GARRETH FERRAZ ROCHA Á. Effect of management practices and free-stall construction on losses of sand used as a bedding material for dairy cows – pilot study
 • NOWAKOWSKI T. Unit energy of Miscanthus ×giganteus stem cutting
 • LISOWSKI A., GRELA M., SYPUŁA M., ŚWIĘTOCHOWSKI A., DĄBROWSKA-SALWIN M., STĘPIEŃ W., KORUPCZYŃSKI R. Pellets and briquettes from fruit trees wood
 • GENDEK A. Combustion heat and calorific value of the mix of sawdust and cones of common pine (Pinus sylvestris L.)

Pełne teksty publikacji znajdują się na stronie Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 66

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -