Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

NCBiR ogłasza konkurs w programie ERA-NET Co-Fund WaterWorks 2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w programie ERA-NET Co-Fund WaterWorks 2015.

Tematyka:

  • Increasing the efficiency and resilience of water uses;
  • Monitoring and reducing soil and water pollution;
  • Integrating social and economic dimensions into the sustainable    management and governance of water resources.

Termin naboru wniosków: 16.02-19.04.2016 r.

Kraje biorące udział: Afryka Południowa, Belgia, Cypr, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, USA, Włochy.

Więcej informacji na stronie NCBiR http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/waterworks2015/konkursy/art,3975,era-net-co-fund-waterworks2015-planowane-ogloszenie-i-konkursu.html

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -