Ogłoszenia

Wybory władz Wydziału Inżynierii Produkcji na kadencję 2016-2020

W roku 2016 na Wydziale Inżynierii Produkcji odbędą się wybory władz na kadencję 2016-2020

SKŁAD ELEKTORÓW DO WYBORU DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

Uwzględniając postanowienia Regulaminu Wyborów stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu SGGW, obowiązującego od 30 listopada 2015 r. Rada Wydziału Inżynierii Produkcji uchwałą z dnia 16 lutego 2016r. zatwierdziła skład kolegium elektorów do wyboru dziekana WIP:

Pracownicy naukowi samodzielni       22 elektorów tj. 44,0% składu elektorów       
Pozostali nauczyciele akademiccy 12 elektorów tj. 24,0% składu elektorów
Doktoranci 1 elektor tj. 2,0% składu elektorów
Studenci 10 elektorów tj. 20,0% składu elektorów
Pozostali pracownicy 5 elektorów tj. 10,0% składu elektorów
Razem: 50 elektorów

 

HARMONOGRAM WYBORÓW

22.03.2016 Wybory elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów
19.04.2016 godz. 1100-1400, bud. 21, sala 100 Zgłaszanie przez elektorów kandydatów na stanowisko Dziekana
25.04.2016, godz. 1200 – Aula WIP Spotkania kandydatów na stanowisko Dziekana z pracownikami i studentami
26.04.2016 godz. 1200, sala Rady Wydziału, bud. 21 Wybór DZIEKANA
do 4.05.2016 Zgłoszenie przez Dziekana – elekta kandydatów na Prodziekanów
9.05.2016 godz. 1200 – Aula WIP Spotkanie kandydatów na Prodziekanów z pracownikami i studentami
10.05.2016 godz. 1200, sala Rady Wydziału, bud. 21 Wybory PRODZIEKANÓW
17.05.2016 (miejsce i godziny zebrań poszczególnych grup pracowniczych będą podane w późniejszym terminie) Wybór przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gach

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -