Ogłoszenia

WIP w czasie Dnia Otwartego w SGGW – luty 2016

W dniu 20 lutego 2016r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Dzień Otwarty, w czasie którego stoisko Wydziału zostało odwiedzone przez szerokie grono maturzystów.

Ponad tysiąc uczniów szkół średnich odwiedziło Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego podczas Dnia Otwartego dla kandydatów na studia. Mieli oni możliwość porozmawiania bezpośrednio ze studentami naszego Wydziału, a także z nauczycielami akademickimi. Dzień Otwarty to najlepszy sposób, aby z pierwszej ręki dowiedzieć się jak się studiuje na najlepszej uczelni przyrodniczej w kraju. Maturzyści otrzymali informatory i materiały informacyjne o kierunkach studiów zasadach rekrutacji.

Nasi studenci oraz wykładowcy odpowiadali na pytania dotyczące warunków studiowania, przebiegu studiów, możliwości odbywania praktyk i staży studenckich, wyjazdów zagranicznych, pracy w kołach naukowych i organizacjach studenckich, a także codziennego życia.

Kandydatom, którzy nie mogli osobiście przyjechać do Warszawy, uczelnia jak co roku przygotowała wirtualną wycieczkę po całym kampusie.

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -