Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Składanie wniosków o finansowanie kosztów udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o finansowanie kosztów udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej

Wniosek może zostać złożony do MNiSzW w każdym czasie za pośrednictwem platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku do MNiSW należy skorzystać z formularza elektronicznego pn. pismo ogólne do podmiotu publicznego, który dostępny jest na stronie platformy ePUAP.

Procedurę przygotowania wysyłki wniosku (w tym stworzenia pisma przewodniego, załączenia do niego niezbędnych załączników, złożenia podpisu, itd.) rozpoczyna wciśnięcie niebieskiej ikony ZAŁATW SPRAWĘ, która automatycznie otworzy panel logowania do systemu. Po zalogowaniu, należy stosować się do podanych na ekranie instrukcji.

Wniosek musi być podpisany elektronicznie. Można go podpisać darmowym ZAUFANYM PROFILEM albo płatnym CERTYFIKATEM (do wyboru).

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-finasowanie-kosztow-wkladu-krajowego-na-rzecz-udzialu-we-wspolnym-miedzynarodowym-programie-lub-przedsiewzieciu-w-tym-w-zakresie-strategicznej-infrastruktury-badawczej.html

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -