Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Przedłużono nabór na nowe akcje programu COST

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, że nabór na nowe akcje programu COST został przedłużony do 25 kwietnia 2016r.

Nabór na nowe akcje programu COST został przedłużony do 25 kwietnia 2016 r.  Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie COST: http://www.cost.eu/participate/open_call

Wykaz wszystkich nowo ogłoszonych akcji dostępny jest na stronie: http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions

Jeśli dana akcja jest już reprezentowana przez 2 przedstawicieli z Polski, można zgłaszać swoją kandydaturę jako MC Substitute.

Poniżej zamieszczony został wykaz niektórych ogłoszonych w ostatnim czasie akcji, w których nadal są wolne miejsca w Komitecie Zarządzającym (funkcja MC Member) dla przedstawicieli z Polski.

 • CA15134 | Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens (GroupHouseNet) | 02 March 2016 – 01 March 2020
 • CA15115 | Mining the European Anthroposphere (MINEA) | 04 March 2016 – 03 March 2020
 • CA15102 | Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions (CRM-EXTREME) | 10 March 2016 – 09 March 2020
 • CA15121 | Advancing marine conservation in the European and contiguous seas (MarCons) | 23 March 2016 – 22 March 2020
 • CA15131 | Behavioural Management and Training of Laboratory non-human Primates and Large Laboratory Animals (PRIMTRAIN) | 04 April 2016 – 03 April 2020
 • CA15122 | Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) | 05 April 2016 – 04 April 2020
 • CA15120 | Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed) | 05 April 2016 – 04 April 2020
 • CA15126 | Between Atom and Cell: Integrating Molecular Biophysics Approaches for Biology and Healthcare (MOBIEU) | 06 April 2016 – 05 April 2020
 • CA15108 | Connecting insights in fundamental physics (FUNDAMENTALCONNECTIONS) | 08 April 2016 – 07 April 2020
 • CA15129 | Diagnosis, Monitoring and Prevention of Exposure-Related Noncommunicable Diseases (DiMoPEx) |11 April 2016 – 10 April 2020
 • CA15118 | Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC) | 11 April 2016 – 10 April 2020
 • CA15112 | Functional Annotation of Animal Genomes – European network (FAANG-Europe)) | 13 April 2016 – 12 April 2020
 • CA15105 | European Medicines Shortages Research Network – addressing supply problems to patients (Medicines Shortages) | 14 April 2016 – 13 April 2020
 • CA15133 | The Biogenesis of Iron-sulfur Proteins: from Cellular Biology to Molecular Aspects (FeSBioNet) | 15 April 2016 – 14 April 2020
 • CA15114 | Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI) | 15 April 2016 – 14 April 2020
 • CA15119 | Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake (NANOUPTAKE) | 19 April 2016 – 18 April 2020

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -