Okiem studenta

Studia podyplomowe Systemy Zarządzania Jakością w LP w Krynicy Morskiej

W dniach 4-7 lutego 2016 roku w Krynicy Morskiej odbył się ostatni zjazd pierwszego semestru I edycji studiów podyplomowych Systemy Zarządzania Jakością w Lasach Państwowych.

W zjeździe tym, poza słuchaczami, uczestniczyła większość wykładowców tych studiów, a także nauczyciele akademiccy Zakładu Mechanizacji Leśnictwa SGGW w Warszawie. W czasie czterodniowego zjazdu uczestnicy mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami na temat studiów, a przede wszystkim omówić w sposób szczegółowy tematy prac dyplomowych.

W pierwszym dniu odbyło się powitalne ognisko w pięknej nadmorskiej okolicy. Kolejny dzień – sobota, poświęcony został zajęciom dydaktycznym.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, w której uczestniczyli zaproszeni goście. W spotkaniu tym wzięli udział: dr inż. Adam Kwiatkowski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Jerzy Fijas – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej  oraz mgr inż. Mariusz Potoczny – Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg.

Kolację rozpoczął przemówieniem dr hab. Tomasz Nurek, prof. SGGW – Dziekan WIP SGGW w Warszawie – jeden z organizatorów studiów. Następnie, na prośbę Pana Dziekana głos zabrał Pan Dyrektor Kwiatkowski. W swoim przemówieniu Dyrektor podkreślił ważność tematyki podjętej na studiach “Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych”, popierając tę inicjatywę i wyrażając nadzieję na kolejne edycje.

Trzeciego dnia, po śniadaniu odbyła się wycieczka autokarowa po pięknych okolicach. W pierwszej kolejności wszyscy mogli zobaczyć okolicę z Punktu Widokowego Wielbłądzi Garb, a następnie Leśniczy nadleśnictwa Elbląg oprowadził wszystkich po Rezerwacie Kormoranów i Czapli Siwej na Mierzei Wiślanej. Wyczerpująco i bardzo interesująco opowiadał o tym wyjątkowym miejscu i jego ”mieszkańcach”.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -