Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków w ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (ang. Interreg Baltic Sea Region – IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu trwa od 1.03.2016r. do 1.06.2016r. Tylko wnioskodawcy najlepszych koncepcji projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, w którym będą mogli złożyć pełny wniosek projektowy.

W pierwszym etapie naboru Wspólny Sekretariat oferuje konsultacje http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/feedback-to-ideas-consultations-partner-search.html pomysłów projektowych oraz instrument pozwalający znaleźć partnerów do projektu.

Szczegółowe informacje:

1) ogłoszenie o naborze wniosków: http://www.ewt.gov.pl/media/16191/Announcement_note_2nd_call.pdf

2) strona programu Interreg Region Morza Bałtyckiego https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/launching-2nd-call-2016.html,

3) strona dotycząca Europejskiej Współpracy Terytorialnej, gdzie można znaleźć polskie robocze tłumaczenie aktualnej wersji 3.0 Podręcznika Programu IBSR http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/drugi-nabor-projektow-interreg-region-morza-baltyckiego-otwarty-wsparcie-dla-wnioskodawcow

UWAGA:
Maksymalny poziom finansowania projektów Interreg wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Środki finansowe przekazywane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -