Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Ogłoszenie NCBiR o konkursach na projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanych oraz uruchomionych konkursach na projekty badawcze

Na II kwartał 2016 r. planowane jest ogłoszenie II konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe Polski i Turcji. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie NCBiR http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/ii-konkurs/art,4084,wspolpraca-polska-turcja-przygotowania-do-ogloszenia-drugiego-konkursu-.html

Trwa nabór wniosków w konkursie POLLUX na projekty polsko-luksemburskie w obszarze Innovation in Services obejmującym zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu, rozwój i działanie systemów finansowych, bezpieczeństwo informacji, działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Zasady udziału polskich wnioskodawców:

Uprawnieni wnioskodawcy: jednostka naukowa, przedsiębiorca lub konsorcjum naukowe.

Warunkiem udziału konsorcjum naukowego jest jego formalne istnienie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzone zawarciem przez jego członków, nawet warunkowo, umowy konsorcjum już na etapie wnioskowania do NCBiR o dofinansowanie.

W przypadku jednostki naukowej dofinansowanie może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych. NCBiR przeznaczy 2 000 000 PLN na dofinansowanie polskich podmiotów.

Nabór wniosków trwa do 21 kwietnia 2016 r. (14:00 CET)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NCBiR http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/v-konkurs/art,3978,konkurs-core-2016-otwarcie-systemu-skladania-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -