Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników / Staż zagraniczny

Oferty grantów i stypendiów badawczych z całego świata – marzec 2016

Na stronie EURAXESS Polska co miesiąc zamieszczane są najnowsze oferty grantów i stypendiów badawczych z całego świata dostępne dla naukowców z Polski.

Centra EURAXESS pomagają naukowcom, ich rodzinom oraz pracodawcom w kwestiach prawno-administracyjnych w poszczególnych krajach (legalizacja pobytu, ubezpieczenia, podatki, itp.) oraz doradzają odnośnie możliwości finansowania badań (granty, stypendia, praca w projektach itp.). W Polsce funkcjonuje 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych miastach. Sieć w Polsce finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualne oferty stypendialne 2016

 • Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (podane wg terminów składania wniosków):
 • UK – Royal Society – Newton International Fellowships dla osób po doktoracie; termin aplikowania: 9 marca 2016; http://www.newtonfellowships.org/
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider; termin aplikowania: 14 marca 2016; http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/
 • Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie; termin: 15 marca 2016; http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow/
 • Konkursy NCN: SYMFONIA, FUGA, ETIUDA, TANGO, CHIST-ERA termin: 15 marca 2016; https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
 • Rzym – stypendia dla doktorantów (kultura rzymska); termin: 15 marca 2016; http://www.nexus.it/lemmermann/
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/, http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/: 15 marca oraz http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/: 24 marca 2016;
  – HOMING – staże podoktorskie w Polsce dla naukowców z zagranicy; 24 marca 2016; http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
 • Austria (IWM) – Bronisław Geremek Junior and Senior Fellowships; termin: 28 marca 2016; http://www.iwm.at/fellowships/geremek/
 • Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; 31 marca 2016; http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-czekaja-na-wybitnych-mlodych-naukowcow.html
 • Nagrody MNiSW za osiągnięcia naukowe i za opiekę naukową; 31 marca 2016; http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-oraz-za-osiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej_20160201.html
 • Turcja – stypendia badawcze; doktoranci i osoby po doktoracie; 7 kwietnia 2016;
  http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
 • Hiszpania (Universidad de Deusto) – stypendia dla początkujących naukowców przed doktoratem; termin: 8 kwietnia; http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/phd-1/dirscofund/about-dirscofund/timeline
 • Włochy (Bogliasco) – stypendia dla humanistów i artystów; 15 kwietnia 2016; http://www.bfge.org/en/apply/requirements
 • USA – granty na prace doktorskie z nauczania angielskiego; 20 kwietnia 2016; http://www.tirfonline.org/research-grants/doctoral-dissertation-grants
 • Szwajcaria – stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 26 kwietnia 2016; http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
 • Fundacja Nutricia – granty i stypendia zagraniczne; termin: 30 kwietnia 2016; http://fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/
 • Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2016; https://fellowship.ercim.eu/information
 • USA – stypendia Fulbright Senior Award (doktor, profesor); termin: 15 maja 2016; http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award
 • Wiedeń/Londyn/Rzym – stypendia badawcze, doktoranci, po doktoracie, prof.; termin: 15 maja; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html
 • Francja – stypendia naukowe rządu francuskiego dla osób po doktoracie; 16 maja 2016; http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobyt-badawczy/#
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -