Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków w polsko-indyjskim konkursie na wymianę osobową na lata 2016-2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że trwa nabór wniosków w polsko-indyjskim konkursie na wymianę osobową na lata 2016 – 2018

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między polskimi i indyjskimi zespołami badawczymi, finansowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w kraju każdej ze stron.

W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki). MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Współpraca badawcza między zespołami może być realizowana i finansowana w okresie do dwóch lat.

Udział w projekcie młodych badawczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2016 r.

Wniosek aplikacyjny oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-indyjski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2016-2018.html.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -