Ogłoszenia dla pracowników

Wybory Dziekana WIP – komunikat Komisji Wyborczej

Komunikat Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszenia kandydatów na stanowisko Dziekana WIP.

W dniu 19 kwietnia 2016r. br. elektorzy wchodzący w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów dokonali zgłoszeń kandydatów na funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie na kadencję 2016/17 – 2019/20.

Spośród zgłoszonych kandydatów wymogi ust. 35 Regulaminu wyborów w SGGW spełnia dwóch kandydatów (alfabetycznie wg nazwiska):

  • prof. dr hab. Aleksander Lisowski
  • dr hab. Tomasz Nurek, prof. SGGW

Zgodę na kandydowanie w terminie przewidzianym w ust. 35 Regulaminu wyborów w SGGW wyraził dr hab. inż. Tomasz Nurek.

Jednocześnie przypominamy że:

  • spotkanie z kandydatem na Dziekana WIP odbędzie się 25 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12.00 w Auli WIP
  • wybory Dziekana WIP odbędą się 26 kwietnia (wtorek) o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału, budynek 21

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gach

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -