Konkurs BHP / Okiem studenta

VIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 21 kwietnia 2016r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ósmej edycji konkursu udział wzięło ponad 2500 uczniów średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym, które zgodnie z Regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa.

Do finału przystąpiło ponad 120 uczniów z całego kraju. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.

Po dokonaniu oceny testów, na podstawie zdobytej liczby punktów, Centralna Komisja Konkursowa w składzie której znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Redakcji AGROmechaniki, oraz współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyłoniła 5 laureatów:

I miejsce – Tomasz Rafałek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, nauczyciel Zbigniew Ratuszny

II miejsce – Zbigniew Wierzba z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, nauczyciel Robert Kożuch

III miejsce  – Marek Bensz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach, nauczyciel Sławomir Andrzejewski

IV miejsce – Jakub Kowalewski z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku, nauczyciel Daniel Gorący

V miejsce  – Radosław Woźniak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu, nauczyciel Tomasz Jarębski

Zwycięzcy uczniowie, oprócz prestiżowych nagród w postaci indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, otrzymali również cenne nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS oraz organizatorów i sponsorów. Pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania za wkład pracy otrzymali wszyscy uczniowie i nauczyciele z pozostałych szkół.

W czasie kiedy uczniowie rozwiązywali testy, dla nauczycieli została zorganizowana sesja plenarna. Wykłady wygłosili:

  • “Technologiczne i techniczne aspekty pozyskiwania drewna” – dr hab. inż. Witold Zychowicz, SGGW w Warszawie
  • “Kramp Group – ogólny opis firmy oraz możliwości rozwoju zawodowego” – Karolina Lorencowicz
  • “Środki Ochrony Indywidualnej w rolnictwie” – Przedstawiciel 3M Poland Sp. z o.o.
  • „Bioróżnorodność w glebie oraz rola gleby jako zasobu ograniczonego w rolnictwie zrównoważonym” – dr Jerzy Próchnicki, przedstawiciel sponsora głównego – firmy Bayer CropScience

Tegoroczna frekwencja w Konkursie to ogromna satysfakcja dla organizatorów – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i redakcji AGROmechaniki, jak również współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (partner strategiczny) oraz sponsorów – firm Bayer CropScience, Grene, Kramp, 3M Poland Sp. z o.o.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -