Ogłoszenia dla pracowników

Wybory Dziekana WIP – komunikat Komisji Wyborczej o wyborze Dziekana

Komunikat Komisji Wyborczej w sprawie wyboru na stanowisko Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wydziałowa Komisja Wyborcza, zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Załącznikiem Nr 2 „Regulamin wyborów w SGGW” zawiadamia, iż na zebraniu wyborczym w dniu 26 kwietnia 2016r. elektorzy wchodzący w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów dokonali wyboru na funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie na kadencję 2016/17 – 2019/20.

Dziekanem elektem na kadencję 2016/17-2019/20 został wybrany:

dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW

 

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z ustalonym harmonogramem wyborów:

  • Zgłoszenie przez Dziekana Elekta kandydatów na prodziekanów (wymagane uzgodnienie kandydatów na prodziekanów ds. dydaktycznych z elektorami-studentami) – do dnia 4 maja 2016r.
  • Spotkanie kandydatów na Prodziekanów z pracownikami i studentami odbędzie się 9 maja (poniedziałek) o godz. 12.00 w Auli WIP
  • wybory Prodziekanów WIP odbędą się 10 maja (wtorek) o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału, budynek 21

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gach

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -