Ogłoszenia dla pracowników

Wybory przedstawiciela do Senatu SGGW z grupy nauczycieli akademickich

Komunikat Komisji Wyborczej w sprawie wyboru członków Senatu SGGW z grupy nauczycieli akademickich.

W dniu 27 kwietnia 2016r. o godz. 14.00 w Auli Kryształowej  odbędzie się zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego  w celu wyboru 6 przedstawicieli do Senatu SGGW zgodnie z Uchwałą nr 17-2015/2016 Senatu SGGW z dnia 30 listopada w sprawie wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zasady dot. wyborów opisane zostały w załączniku nr 2 “Regulaminu wyborów w SGGW” do Statutu SGGW.

Uczelnianaj Komisja Wyborcza

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -