Ogłoszenia dla pracowników

Spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b

W dniach 7 i 8 kwietnia 2016 w Instituto Politecnico de Setubal w Portugalii odbyło się drugie spotkanie konsorcjum projektu TESSe2b „Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources”.

Koordynatorem konsorcjum złożonego z 10 członków jest Instituto Politécnico de Setubal w Portugalii. Na spotkaniu SGGW reprezentowali pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji dr inż. Tomasz Bakoń – członek Steering Committee odpowiedzialny za realizację projektu TESSe2b w SGGW oraz biorący udział w realizacji projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski i dr hab. inż. Paweł Obstawski – członek Project Specific Committee for Business-economics & Marketing.

W dniach 11 i 12 kwietnia w ramach IPS 9th International Week przedstawiono międzynarodowej grupie naukowców, studentów i przedstawicieli firm pierwsze wyniki realizacji projektu TESSe2b, pracownicy SGGW wygłosili wykład plenarny pt. Development of efficient smart control algorithms for TESSe2b.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -