Jubileusze i nagrody / Konferencje

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji rolniczej i leśnej”

W dniach 22-23 września 2009 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji rolniczej i leśnej” zorganizowana z okazji jubileuszu XX-lecia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Szymański. Na konferencję zgłoszono 65 referatów z 10 krajowych ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowych oraz 12 zagranicznych. Zgłoszone referaty zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych jako 2-stronicowe streszczenia. Referaty uczestników konferencji zagranicznych zostaną opublikowane w Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, natomiast uczestników z kraju w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych.

W konferencji udział wzięły łącznie 152 osoby. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali wydaną specjalnie z okazji XX-lecia Katedry monografie autorstwa Czesława Waszkiewicza, Aleksandra Lisowskiego, Jerzego Bulińskiego i Witolda Zychowicza pod tytułem „Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych 1989-2009”.

Konferencję otworzył i przywitał przybyłych gości przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz. Obradom plenarnym w pierwszym dniu konferencji przewodniczyli prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz i prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski. W kolejnym dniu konferencji problematyka została podzielona na dwa bloki tematyczne; rolniczy i leśny. W sekcji rolniczej obradom przewodniczyli prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński i dr hab. inż. Stanisław Gach, prof. nadzw. SGGW a w sekcji leśnej dr hab. inż. Tomasz Nurek oraz dr inż. Witold Zychowicz. Tematyka przedstawionych referatów i posterów dotyczyła mechanizacji uprawy gleby, nawożenia i ochrony roślin w aspekcie energetycznym i ekologicznym, techniki i technologie zbioru roślin uprawnych i energetycznych, techniki produkcji rolniczej stosowane w rolnictwie precyzyjnym, pozyskiwanie, produkcja i wykorzystanie biomasy i biopaliw, wymagania środowiskowe i hodowlane a techniki i technologie w leśnictwie, problemy zagospodarowania obszarów leśnych po klęskach żywiołowych oraz energetyczne aspekty produkcji leśnej. Równolegle przez dwa dni konferencyjne trwała sesja posterowa, podczas której zaprezentowano 22 postery.

Sponsorami konferencji byli: AGRIMEX Sp. z o.o. w Olsztynie, AGROS Wrońscy Sp z o.o. w Strzelcach Wielkich, P.P.H.U. BOMET w Węgrowie, Bury Maszyny Rolnicze w Kutnie, New Holland Polska w Płocku, De Laval Sp. z o.o. we Wrocławiu, HARDI Polska w Kutnie, JAR-MET Sp. j. w Węgrowie, KONGSKILDE Polska Sp. z o.o. w Kutnie, P.H.U. MARPASZ Marek Zabielski w Łomży, METAL-FACH Sp. z o.o. w Sokółce, P.W. Polimax P.Kacprzak, R.Suława S.c. w Warszawie, TESTMER Warszawa S.A. w Regułach, Pol-Mot Warfama S.a. z Dobrym Miaście.

Budowa Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -