Konferencje

Zaproszenie na Dni WIP 2016 oraz XXV Międzynarodową Konferencję Studentów

Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji, Koło Naukowe Studentów WIP, Międzywydziałowe Koło Naukowe Menadżer oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, kontynuując wieloletnią tradycję, zapraszają w dniu 11 maja 2016 roku na Dni Wydziału Inżynierii Produkcji połączone z XXV Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów.

W ramach Dni WIP odbędzie się XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt. „Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji”, na której studenci przedstawiają referaty dotyczące realizowanych prac badawczych. Konferencja ta przybliża aspekty Inżynierii Produkcji w zakresie wykraczającym poza standardowe programy nauczania. Jest również czynnikiem wpływającym na zwiększenie się aktywności studentów poprzez ich zaangażowanie w działalność kół naukowych. Każdego roku jest ona ważnym punktem w kalendarzu studenta, dzięki temu może on poszerzyć swoją wiedzę o doświadczenia kolegów z innych zakątków Ziemi.

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów do zgłaszania się na konferencje pod adresem: http://goo.gl/forms/JsKPK0LD6v 

Uwieńczeniem Dni Wydziału będzie tradycyjne ognisko, które ma na celu zbliżenie do siebie studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji. Podczas ogniska przewidziane są konkursy zarówno dla studentów jak i pracowników.

Ognisko to wieloletnia tradycja Wydziału Inżynierii Produkcji na którą wszyscy czekają przez cały rok. Jest ono również podziękowaniem ze strony studentów dla naszych wykładowców za włożony wkład w naszą edukację. Taka impreza pozwala na integrację całej społeczności Wydziału począwszy od studentów do wykładowców i pracowników technicznych.

Plan ramowy

  • 10:00- uroczyste rozpoczęcie Konferencji i dni WIP
  • 15:30 – zakończenie Konferencji, rozdanie dyplomów
  • 19:00 – ognisko wydziałowe

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -