Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu NCBiR nr 2/PRK/POWER/3.1/2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Szczegóły dotyczące naboru partnerów zamieszczone są w załącznikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr 2/prk/power/3.1/2016 na projekty w programie rozwoju kompetencji ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (21.7 KiB, 96 downloads)

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 (29.0 KiB, 108 downloads)

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -