Ogłoszenia dla pracowników

Wybory Prodziekanów WIP – komunikat Komisji Wyborczej

Komunikat Komisji Wyborczej w sprawie wyborów na stanowiska Prodziekanów Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wydziałowa Komisja Wyborcza, zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Załącznikiem Nr 2 „Regulamin wyborów w SGGW” zawiadamia, iż Dziekan elekt dr hab. inż. Tomasz Nurek na stanowiska prodziekanów na kadencję 2016/17 – 2019/20 zgłosił następujące osoby:

  • Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW
  • Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. inż. Bogdan Dróżdż

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje również, że kandydat na Prodziekana ds. Dydaktyki dr hab. inż. Bogdan Dróżdż został zaakceptowany przez przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z ustalonym harmonogramem wyborów:

  • Spotkanie  kandydatów na Prodziekanów z pracownikami i studentami odbędzie się 9 maja (poniedziałek) o godz. 12.00 w Auli WIP
  • wybory Prodziekanów WIP odbędą się 10 maja (wtorek) o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału, budynek 21

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gach

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -