Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów

Udział studentów i pracowników w nagraniu filmu

W związku z obchodami 200-lecia kształcenia rolniczego na ziemiach polskich, przygotowywany jest film, w którym jedną ze scen jest utworzenie “żywego napisu” poprzez odpowiednie ustawienie pracowników i studentów, którzy będą sfilmowani z pozycji drona.

Nagranie odbędzie się dnia 10 maja 2016r. (wtorek) o godzinie 12:45 na terenie kampusu SGGW między budynkiem 37 (WRiB/BOBiAK) a domami studenckimi.

Wszyscy pracownicy (naukowi, administracyjni i techniczni) oraz studenci zobowiązani są do udziału w nagraniu w formie przerwy w zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych.

Udział w nagraniu powinni wziąć również pracownicy i studenci, którzy w tym czasie nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych.

Informacja za pismem z dn. 5.05.2016r.
Prorektora ds. Dydaktyki
prof. dr hab. Bogdana Klepackiego

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -