Konferencje

Czy biomasa to biznes?

10 maja 2016 roku, na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie odbyła się konferencja pt. “Czy biomasa to Biznes?”

Konferencja została zorganizowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w ramach InfoDay B4B (Biomasa dla Biznesu), który zakłada wsparcie podmiotów rynku biomasy oraz dążenie do zastąpienia paliw kopalnych w procesie wytwarzania ciepła w różnych sektorach gospodarki, a także rozpowszechnienie najlepszych praktyk wykorzystania biomasy stałej na cele energetyczne.

Celem spotkania były prezentacje oraz dyskusja na tematy związane z pozyskiwaniem biomasy na cele energetyczne m.in. w świetle projektu ustawy dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii.

Wygłoszone referaty:

  • B4B – przedstawienie projektu – Bartłomiej Asztemborski, Ryszard Wnuk, KAPE S.A.
  • Regulacje pomocą dla inwestorów – Piotr Czopek, Ministerstwo Energii
  • Finansowanie produkcji ciepła z biomasy kredytami bankowymi – Grażyna Kasprzak, BOŚ Bank
  • Dostępność biomasy w Polsce – Ryszard Gajewski, Polska Izba Biomasy
  • Logistyka dostaw zrębków leśnych – dr inż. Arkadiusz Gendek, WIP SGGW
  • Uwierzytelnianie źródeł pochodzenia biomasy na cele energetyczne, a certyfikacja systemu SNS – formalne aspekty, różnice – Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Adam Sarnaszek, BioControl Sp. z o.o.
  • Wykorzystanie funduszy unijnych na przykładzie instalacji wykorzystującej biomasę na cele energetyczne – dr inż. Lesław Janowicz, WIP SGGW
  • Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie – prof. dr hab. Anna Grzybek, ITP/oddz. Warszawa, Polskie Towarzystwo Biomasy (POLBIOM)
  • Atrakcyjność wykorzystania biomasy w ciepłownictwie – Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -