Ogłoszenia dla pracowników

Komunikat Komisji Wyborczej – Wybory prodziekanów oraz wybory do Rady Wydziału

Komunikat Komisji Wyborczej w sprawie wyborów na stanowiska Prodziekanów Wydziału Inżynierii Produkcji oraz w sprawie wyborów do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wydziałowa Komisja Wyborcza, zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Załącznikiem Nr 2 „Regulamin wyborów w SGGW” zawiadamia, że w dniu 10 maja 2016r. na stanowiska prodziekanów na kadencję 2016/17–2019/20 elektorzy w głosowaniu tajnym poparli zgłoszonych kandydatów i wybrali:

  • Prodziekana ds. Nauki – dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW
  • Prodziekana ds. Studenckich – dr hab. inż. Bogdan Dróżdż

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z ustalonym harmonogramem wyborów:

  • W dniu 17 maja bezpośrednio po Radzie Wydziału odbędą się wybory przedstawiciela do Senatu SGGW z grupy pracowników samodzielnych – 1 mandat
  • W dniu 17 maja (wtorek) o godz. 12.00  odbędą się wybory do Rady Wydziału z grupy doktorów i magistrów –  11 mandatów.
  • W dniu 17 maja (wtorek) o godz. 13.00 odbędą się wybory do Rady Wydziału z grupy pracowników technicznych –  2 mandaty.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gach

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -