Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 8

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje ostatnie szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA 8.

W związku z planowym ogłoszeniem, przez Narodowe Centrum Nauki, konkursu HARMONIA 8, Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje szkolenie dotyczące zasad programu.

Szkolenie odbędzie się 21 czerwca 2016 r. o godz. 11.15 w Sali Wystawienniczej w Centrum Wodnym.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO https://docs.google.com/forms/d/1mPLd3Hota5qob9d126Sz__SzEXMjYSfqrpdVuVuZ4Hg/viewform?usp=send_form do dnia 20 czerwca do godz.12.00.

Środki w konkursie HARMONIA przeznaczone są na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegającego współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Planowany termin ogłoszenia konkursu- 15 czerwca 2016 r.

Informacji szczegółowych udziela:
Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Agnieszką Wojciechowską De Cokere
tel.+48 22 593 10 50
agnieszka_wojciechowska@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -