Konferencje

Ogólnoukraińskia Studencka Naukowo-Techniczna Konferencja „Pierwsze kroki w nauce – 2016”

W dniach 5-6 maja 2016 roku czworo przedstawicieli naszego wydziału wzięło udział w Ogólnoukraińskiej studenckiej naukowo-technicznej konferencji „Pierwsze kroki w nauce – 2016” organizowanej przez Uniwersytet Rolniczo-Techniczny w Kamieńcu Podolskim

Aneta Rater, mgr inż. Weronika Bazylak, mgr inż. Marcin Tulej, mgr inż. Jacek Gembicki mieli okazję reprezentować Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie na Uniwersytecie Rolniczo-Technicznym w Kamieńcu Podolskim, gdzie zaprezentowali wyniki swoich badań. Omawiane kierunki:

Sekcja 1.Mechanizacja gospodarki rolnej.

Sekcja 2.Mechanika inżynieryjna.

Sekcja 3. Energetyka produkcji rolnej.

Sekcja 4. Kształcenie zawodowe.

Sekcja 5. Technologie transportowe.

Sekcja 6. Technologie informacyjne.

Sekcja 7.  Biotechnologie.

Sekcja 8.  Medycyna weterynaryjna.

W konferencji wzięli udział  studenci Ukraińskich uczelni z Charkowa, Lwowa, Kamieńca Podolskiego, studenci i pracownicy Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie oraz studentka i doktoranci SGGW w Warszawie.

Po zakończeniu konferencji studenci mieli możliwość zwiedzenia Kamieńca Podolskiego, Chocimia oraz okolicznych miejsc związanych z historią Polski. Wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej dla nich przez Organizatorów Konferencji. Mogli zapoznać się z tutejszą kulturą, zobaczyć jak żyją Polacy na kresach wschodnich oraz zawiązać nowe i ciekawe znajomości.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -