Okiem studenta

Wizyta studentów w firmie Office Plus

W dniu 5 maja 2016 roku odbyło się spotkanie studentów ZIP w ramach przedmiotu Modele Biznesu w firmie Office Plus zajmującej się kompleksowym wyposażeniem wnętrz.

W ramach zajęć studenci uczestniczyli w „warsztatach” prowadzonych przez Pana Mikołaja Foksa. Tematyka spotkania obejmowała cztery bloki tematyczne:

  1. Struktura organizacyjna firmy.
  2. Internet
  3. Branding
  4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zajęcia zakończono ćwiczeniem polegającym na opracowaniu 9 elementów Business Model Canvas na podstawie pozyskanej wiedzy o firmy Office. Studenci w podsumowaniu stwierdzili, że bardzo przydatne jest łączenie teorii z praktyką.

Bardzo dziękujemy firmie Office Plus za możliwość udostępnienia informacji w połączeniu z praktycznym ich wykorzystaniem.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -