Ogłoszenia / Wizyty naukowe

Udział przedstawicieli Wydziału w Konferencjach w Republice Białoruskiej

W dniach 8-12 czerwca 2016 r. trzech przedstawicieli naszego wydziału przebywało w Republice Białoruś. Dr inż. Jacek Skudlarski oraz studenci kierunku TRiL Mateusz Kołtun i Maciej Nowakowski mieli okazję reprezentować Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Techniczno-Rolniczym (BGATU) oraz w Republikańskim Zjednoczeniu „Belagroservis” w Mińsku, gdzie uczestniczyli w konferencjach naukowych.

Pierwszą z nich była międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Techniczne zabezpieczenie innowacyjnych technologii w rolnictwie” zorganizowana przez Wydział Agromechaniczny. Na planarnym posiedzeniu dr inż. Jacek Skudlarski przedstawił referat pt. „Produkcja, eksport i import ciągników rolniczych w Polsce”. Z zagranicznych gości oprócz przedstawicieli z Polski uczestniczyli naukowcy z Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. W programie konferencji przewidziano zwiedzanie laboratoriów oraz sal wykładowych i hali maszyn w których są prowadzone zajęcia dla studentów Wydziału Agromechanicznego.

Na drugiej konferencji „Aktualne problemy formowania potencjału kadrowego dla innowacyjnego rozwoju sektora rolno-spożywczego” zorganizowanej przez Instytut Podwyższenia Kwalifikacji działający przy Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Techniczno-Rolniczym, na plenarnym posiedzeniu dr inż. Jacek Skudlarski przedstawił referat pt. „Wsparcie finansowe transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie w Polsce”. W programie konferencji przewidziano zwiedzanie laboratoriów Instytutu Podwyższenia Kwalifikacji.

Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Produkcji uczestniczyli także w konferencji zorganizowanej przez Republikańskie Zjednoczenie „Belargroservis”. „Belagroseris” jest państwową organizacją zajmująca się obsługą techniczną parku ciągnikowo-maszynowego, produkcją maszyn rolniczych oraz zaopatrzeniem rolnictwa w środki produkcji rolnej. Na konferencji „Belagroservisu” dr inż. Jacek Skudlarski przedstawił referat pt. „Analiza rynku ciągników rolniczych w Polsce w latach 2010-2015”.

Po zakończonych obradach goście z Polski zostali zaproszeni do centrum szkoleniowego dla serwisantów Mińskiej Fabryki Ciągników (MTZ), gdzie zapoznali się z systemem funkcjonowania serwisu technicznego białoruskich ciągników rolniczych.

W ramach wyjazdu przedstawiciele Wydziału Inżynierii Produkcji zwiedzili największą na Białorusi wystawę sprzętu technicznego „BELAGRO-2016”. Mieli oni okazję do zapoznania się z aktualną ofertą białoruskich producentów maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych oraz środków transportu miejskiego.

Ostatnim etapem roboczym wyjazdu było zwiedzanie hal produkcyjnych Mińskiej Fabryki Ciągników (MTZ), gdzie zapoznano się z procesami produkcji popularnych  ciągników marki „Belarus”.

Wolny czas przeznaczono na zwiedzanie Mińska.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -