Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Konsultacje Programu Pracy 2018-2020 dla 2. Wyzwania Społecznego

Zachęcamy do wzięcia udziału u konsultacjach Programu Pracy 2018-2020 dla 2. Wyzwania Społecznego “Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy” w programie Horyzont 2020.

Na Państwa opinie Komisja Europejska czeka do 28.08.2016 r.

Dear Delegations of Horizon 2020 Societal Challenge 2 Programme Committee,

I would like to inform you that the public consultation on Horizon 2020 ?Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy? Work Programme

2018-2020 is open from 06 June until 28 August: http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm

The purpose of the present open public online consultation is to collect views and opinions on the strategy, scope, objectives, and expected impacts of the Horizon 2020 ?Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy? (Societal Challenge 2) Work Programme 2018-2020.

The objective of Horizon 2020 Societal Challenge 2 is “to secure sufficient supplies of safe, healthy and high quality food and other bio-based products, by developing productive, sustainable and resource-efficient primary production systems, fostering related ecosystem services and the recovery of biological diversity, alongside competitive and low-carbon supply, processing and marketing chains. This will accelerate the transition to a sustainable European bioeconomy, bridging the gap between new technologies and their implementation”.

All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from civil society organisations, businesses, research institutions, policy makers, higher education institutions, science museums, science shops, scientific centres of excellence, local public authorities, cities of scientific culture, innovators and entrepreneurs (non-exhaustive list).

Contributions to the present consultation will feed into preparation of the next Societal Challenge 2 Work Programme 2018-2020. The Commission expects to develop the content of Work Programme 2018-2020 during the fourth quarter of 2016 and first semester 2017, with adoption and publication of calls for proposals in the autumn of 2017.

For any question please contact EC-SC2-CONSULTATION@ec.europa.eu

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -