Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe

Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Zarządzanie

Polskiego Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Oddział Mazowiecki ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową realizowaną na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie. Zgłoszone prace do konkursu muszą być obronione w roku akademickim 2015/2016 w wyższych uczelniach krajowych na terenie województwa mazowieckiego.
Celem konkursu jest symulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, dążenia do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych oraz pobudzania kadry naukowej do podejmowania nowych inicjatyw w zakresie prac badawczych oraz promowania rozwoju kariery zawodowej absolwentów.
Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych.
Komisja Konkursowa może przyznać również trzy wyróżnienia za prace dyplomowe nadesłane na Konkurs, natomiast nie są honorowane pieniężnie.

Zgłoszone prace należy przesłać do 15 października 2016r. na adres:

Dr Magdalena Mądra-Sawicka
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Szczegóły i regulamin konkursu zamieszczone są na stronie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -