Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 8

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje ostatnie szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA 8.

Przypominamy, iż w najbliższy wtorek, 21 czerwca o godz.11.15, w Centrum Wodnym, odbędzie się szkolenie dotyczące konkursu HARMONIA 8, które potrwa około godzinę. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  do dnia 20 czerwca do godz. 12.00

Środki w konkursie HARMONIA przeznaczone są na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegającego współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Planowany termin ogłoszenia konkursu – 15 czerwca 2016r.

Informacji szczegółowych udziela:
Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Małgorzata Ciborowska
tel.+48 22 593 18 41 fax +48 22 593 18 42
malgorzata_ciborowska@sggw.pl 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -