Dla nowoprzyjętych / Ogłoszenia dla studentów

Informacja dla przyjętych na pierwszy rok studiów 2016/17

Gratulujemy Państwu wyboru jednego z kierunków na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Podział na grupy

Informacja dotycząca podziału na grupy ćwiczeniowe i przypisania studentów do poszczególnych grup dostępna będzie w Dziekanacie Wydziału oraz po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu (eHMS)

  • w drugiej połowie września dla studiów stacjonarnych
  • ok. jeden tydzień przed pierwszym zjazdem dla studiów niestacjonarnych

Plan zajęć

Plan zajęć dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału (blok po prawej stronie) ok. 1-2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
Pierwsza wersja dla studiów niestacjonarnych została opublikowana 6.09.2016r. Proszę śledzić datę przy planach i jego kolejne wersje

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

Terminy zjazdów w pliku doc/pdf dostępne są do pobrania w bloku po prawej stronie “Plan zajęć” oraz w plikach do pobrania (Download). Uwaga! Są to terminy obowiązujące na Wydziale Inżynierii Produkcji (mogą różnić się od terminów podanych na stronie Uczelni).
Pierwsze zjazdy na studiach niestacjonarnych odbędą się:

  • Turnus A: 23-25 września 2016
  • Turnus B: 30 września-2 października 2016

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/17

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/17  dla studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się w dniu 4 października 2016r. o godz. 9.00 w Auli Kryształowej.
Obecność nowoprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia jest obowiązkowa. Obowiązuje strój galowy.
Tego dnia Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji wyznaczył dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dziekanat będzie nieczynny

Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się w czasie drugiego zjazdu w Auli Wydziału Inżynierii Produkcji im. prof. Kuczewskiego. Dokładna data oraz godzina zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego jest uroczystością, w której powinien uczestniczyć każdy nowoprzyjęty student. W trakcie inauguracji obowiązuje strój galowy. Na inaugurację wydziałową należy przybyć ok. 20 minut przed terminem jej rozpoczęcia.

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS), zaświadczenie o studiowaniu

Legitymacja studencka oraz zaświadczenie o studiowaniu wydawane będą w dziekanacie Wydziału (budynek 21) po rozpoczęciu zajęć tj. od 1 października po wcześniejszym złożeniu potwierdzenia otrzymania decyzji o przyjęciu na studia oraz po podpisaniu umowy.
Studenci kontynuujący studia II stopnia w SGGW po ukończeniu w SGGW studiów I stopnia aktualnie posiadane legitymacje będą mieli przedłużane na dotychczasowych zasadach.

Umowy

Po rozpoczęciu zajęć studenci zgłaszający się po odbiór/przedłużenie legitymacji studenckiej będą podpisywali umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo składają oświadczenie o wyborze sposobu płatności oraz ewentualnie – o wnoszeniu opłat w ratach (max. 3 raty opłaty semestralnej). Podpisanie umowy – zgodnie z regulaminem studiów – powinno nastąpić do 2 tyg. od rozpoczęcia studiów. Opłaty za studia niestacjonarne studenci wnoszą po podpisaniu umowy. Termin płatności zostanie ustalony przez Wydział i będzie widoczny w systemie eHMS.

Pomoc materialna – stypendia

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zasadami przyznawania pomocy materialnej.Wnioski będą przyjmowane w dziekanacie Wydziału na początku października. Ze względu na konieczność złożenia zaświadczeń (zależnie od studenta) m.in. z urzędu skarbowego, urzędu gminy itp. prosimy o wcześniejsze staranie się o ich wydanie.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -