Konferencje

Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym

W dniach 13-14 września 2016r. odbyła się Konferencja Naukowa “Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym”

Konferencja zorganizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiła omówienie szerokiego spektrum problemów gospodarki energią i środowiskiem oraz wdrażania innowacji w tym zakresie. Pozwoliła również zapoznać się z projektem „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanym za pośrednictwem NFOŚiGW.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Nurek, a następnie głos zabrał Rektor SGGW JM prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Ze strony współorganizatora w Konferencji wziął udział i głos zabrał dr hab. inż. Roman Wójcik, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Wśród zaproszonych gości byli również: Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grzegorz Kądzielawski, Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministerstwa Energii dr Paweł Mazurkiewicz oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. dr hab. Roman Niżnikowski..

W Konferencji wzięło udział ponad 130 osób, wygłoszono ponad 40 referatów i zaprezentowano ponad 30 posterów.

Tematyka Konferencji obejmowała trzy główne grupy zagadnień:

  • Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój sektora OZE
  • Wykorzystanie i przetwarzanie surowców pochodzących z OZE jako czynnik wpływający na wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw
  • Środowiskowe aspekty projektowania czystej i bezpiecznej produkcji w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym przydatne jako wsparcie doradcze w zakresie wdrażania innowacji oraz zmniejszania energochłonności i emisji zanieczyszczeń

W podsumowaniu, Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. Janusz Wojdalski podziękował Stowarzyszeniom, które wspomagały realizację zadań Konferencji jak również nawiązał do praktycznych aspektów jakie powinny wynikać z upowszechniania informacji na temat gospodarowania energią, zmniejszania emisji zanieczyszczeń i wdrażania najlepszych dostępnych technik produkcyjnych uwzględniających wzrost efektywności energetycznej.

 Do pobrania program Konferencji oraz skróty referatów (publikacja)

Program szczegółowy Konferencji (455.0 KiB, 1049 downloads)

Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym (2.4 MiB, 1692 downloads)


Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest przez NFOŚIGW współpracy z Partnerami na terenie całego kraju. Finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -